Vrachtwagenrijles

Algemene informatie CBR

 

Examens

CCV verzorgt de examens voor het rijbewijs C1 en C (vrachtauto), C1E en CE (vrachtauto met aanhangwagen) en de examens en toetsen voor de code 95.

Examens rijbewijs C1

U heeft rijbewijs C1 nodig als u een motorrijtuig wilt besturen
waarvan de toegestane maximummassa (zie deel 1A voertuigbewijs of
kentekenbewijs deel I) tussen de 3500 kg en 7500 kg bedraagt.

Voor deze categorie geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. De geldigheidsduur van het rijbewijs is vijf jaar.

Examens rijbewijs C

U heeft een rijbewijs C nodig als u een motorrijtuig wilt besturen waarvan de toegestane maximummassa (zie deel 1A voertuigbewijs of
kentekenbewijs deel I) meer dan 3500 kg bedraagt.

Voor deze categorie geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Deze minimumleeftijd geldt alleen als het rijbewijs wordt gehaald in combinatie met code 95. Zonder code 95 is de minimum leeftijd voor het C rijbewijs 21 jaar. De geldigheidsduur van het rijbewijs is vijf jaar.

Examens rijbewijs C1E

Als u met een C1E motorrijtuig een aanhangwagen wilt trekken met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg, dan is het rijbewijs C1E wettelijk verplicht. De toegestane maximum massa van de combinatie is ten hoogste 12.000 kg.
U heeft ook een C1E rijbewijs nodig bij een trekkend voertuig van de categorie B als de toegestane maximum massa van de aanhanger meer dan 3500 kg bedraagt en de combinatie een toegestane maximum massa van ten hoogste 12.000 kg heeft. Voor de categorie C1E geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. De geldigheidsduur van het rijbewijs is vijf jaar.

Examens rijbewijs CE

Als u met een C motorrijtuig een aanhangwagen of oplegger wilt trekken met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg, dan is het rijbewijs CE wettelijk verplicht.

Voor deze categorie geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Deze minimumleeftijd geldt alleen als het CE rijbewijs is gehaald in combinatie met code 95. Zonder code 95 is de minimum leeftijd voor het CE rijbewijs 21 jaar. De geldigheidsduur van het rijbewijs is vijf jaar.

Examens rijbewijs C1 en C met code 95

Als u voor uw beroep een voertuig van categorie C1 of C wilt rijden, dan heeft u code 95 op het rijbewijs nodig.

Het examentraject voor rijbewijs C1 of rijbewijs C met code 95 is uitgebreider dan het traject voor alleen het rijbewijs C1 of rijbewijs C. Er zijn meer theorie-examens en de kandidaten moeten naast het praktijkexamen ook slagen voor twee praktijktoetsen. Deze toetsen worden afgenomen door daarvoor gecertificeerde opleiders.

Prijzen

Vrachtauto praktijkles C €  70,00
Vrachtauto praktijkles CE €  82.00
Vrachtauto proefles € 100,00
Vakbekwaamheid deel 1 (verkeer en techniek) € 590.00
Vakbekwaamheid deel 2 (administratie) € 375.00
Vakbekwaamheid deel 3 (casestudies) € 200.00
Vrachtauto praktische toets € 300.00
Vrachtauto toets besloten terrein € 400.00
De theorie cursus bestaat uit online studie

Pakketten

Vrachtauto C pakket 20 rijlessen incl examen € 1600.00
Vrachtauto C pakket 24 rijlessen incl examen € 1880.00
Vrachtauto C pakket 28 rijlessen incl examen € 2160.00
Vrachtauto CE pakket 20 rijlessen incl examen €1840,00
Vrachtauto CE pakket 24 rijlessen incl examen €2150,00
Vrachtauto CE pakket 28 rijlessen incl examen €2500,00

 

Deze prijzen zijn inclusief BTW.

Share