Examen Info

Het theorie examen

Het theorie examen duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting vóór de examenvragen. Het examen bestaat vanaf 1 maart 2009 uit drie onderdelen:

  • Een onderdeel over gevaarherkenning (25 vragen)
  • Een onderdeel over verkeersregels (30 vragen)
  • Een onderdeel over verkeersinzicht (10 vragen)

Er worden verschillende soorten vragen gesteld, namelijk ja/nee vragen, meerkeuze vragen, open vragen en gedragskeuzevragen (bij gevaarherkenning). De vragen worden gesteld bij beelden van verkeerssituaties op grote tv-monitoren. Je kunt ze daarop ook meelezen. Je beantwoordt de vragen met drukknoppen in de tafel.

Vanaf 1 maart 2009 slaag je voor het vernieuwde theorie-examen als:

  • Je 12 vragen goed hebt (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning
  • Je 35 vragen goed hebt (van de 40) van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht

Daarna stelt de computer in ongeveer een kwartier de uitslag vast. Als je zakt, krijg je een uitslagformulier met daarop per examenonderwerp het aantal vragen dat je foutief, te laat of niet hebt beantwoord. Daarnaast staat een lijst afgedrukt met alle examenonderwerpen (bijvoorbeeld ‘verkeersborden’, ‘inhalen’ of ‘voorrangsregels’).
Voordat je praktijkexamen kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen.
Zelf je Theorie-examen reserveren bij het CBR. Betaling gaat via IDEAL .

mijncbr1

Praktijk examen

Aansluitend aan je rijopleiding doe je het officiële CBR praktijkexamen B. Pas als je alle examenonderdelen en de daarbij behorende vaardigheden op examen niveau beheerst kun je het praktijkexamen rijden. Aan de hand van de vorderingen in je rijopleiding wordt er bepaalt wanneer het praktijkexamen aangevraagd kan worden. De aanvraag wordt via de rijschool geregeld.

Het aantal rijlessen dat je nodig hebt om het rijbewijs te kunnen halen is bij iedereen verschillend!

Tussen leerlingen bestaat verschil in aanleg en ontwikkeling. Iedereen heeft zijn eigen leertempo dat o.a. wordt bepaald door leeftijd, interesse en motivatie. In het algemeen geldt dat je na 40 lesklokuren kunt slagen voor het CBR praktijkexamen B.
Hoe verloopt het praktijkexamen
Je maakt eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt en wat er van jou wordt verwacht.
Dan volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter. Vervolgens vraagt de examinator je een aantal voorbereiding- en controlehandelingen uit te voeren aan de examenauto. Dan begint de rit.

De examinator let onder meer op je voertuigbeheersing en het op de juiste wijze toepassen van de verkeersregels. Verkeersinzicht is daarbij belangrijk, je moet kunnen anticiperen ( vooruit kijken, denken, doen ) op de verschillende verkeerssituaties.

Tijdens het examen moet je 1, 2 of 3 bijzondere manoeuvres uitvoeren en beheersen in de vorm van een:

1. Omkeeropdracht
2. Parkeeropdracht
3. Stopopdracht

Ook krijg je 1 situatie bevraging. Dit betekent dat je na een gereden verkeerssituatie wordt gevraagd hoe en waarom je tot de gekozen verkeersoplossing bent gekomen, en welke afwegingen je daarbij hebt gemaakt. Dit wordt gedaan aan de hand van verschillende vragen die te maken hebben met 5 belangrijke elementen in de verkeersdeelneming:

1. Voertuigbeheersing
2. Veiligheid
3. Doorstroming
4. Sociaal rijgedrag
5. Milieubewust rijgedrag

De beoordeling

Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid te laten zien wat je kunt. Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe je verschillende verkeerssituaties oplost aan de hand van de 5 bovenstaande elementen in de verkeersdeelneming. Kortom de examinator kijkt of je voldoende in huis hebt om zelfstandig, vlot, veilig, sociaal- en milieubewust aan het verkeer te kunnen deelnemen. Direct na afloop vertelt de examinator in het examencentrum de uitslag. Als je bent geslaagd, worden je gegevens elektronisch doorgestuurd naar het Centraal Rijbewijs Register (CRB). Het rijbewijs moet je persoonlijk op het gemeentehuis aanvragen. Na 5 werkdagen kun je het rijbewijs ophalen.

Gezakt

Heb je het examen niet gehaald dan zal de examinator uitleg geven over de examenonderdelen die onvoldoende waren. Vaak krijgt de examinator de schuld van het niet halen van het examen. Toch is dit niet zo. Je moet het probleem vooral bij jezelf zoeken.

De oorzaak

Oorzaken van een negatieve uitslag kunnen zijn:

1. Te weinig praktijkervaring, met als gevolg te weinig zelfvertrouwen.
2. Een tekort aan inzicht in het verkeer.
3. Faalangst en/of zenuwen.

De uitslag van het examen wordt aan de hand van deze punten verder besproken.

Share