Disclaimer

Algemeen
Gebruik van deze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden.

Gebruik Website
De op deze website getoonde informatie wordt door Rijschool Franquinet met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Rijschool Franquinet verstrekt met deze website louter informatie over haar diensten die worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Deze site noch de sites of documenten waartoe via deze site toegang kan worden verkregen, bevatten een uitnodiging tot het kopen of verkopen van diensten. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Informatie van derden, producten en diensten
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Rijschool Franquinet zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Rijschool Franquinet geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Wijzigingen
De informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Rijschool Franquinet verstrekt door middel van deze site informatie over haar diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Geen Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door Rijschool Franquinet uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel Rijschool Franquinet zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Rijschool Franquinet aanvaardt in dat verband geen aansprakelijkheid.

Toepasselijk Recht
Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Klachtenservice
Rijschool Franquinet stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kan Rijschool Franquinet proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het Rijschool Franquinet de kans om de service aan u en andere klanten te verbeteren. Zie hiervoor de gegevens bij contact verder op deze website.

Gegevens:
Handelsregister  KvK 60402636

Share